Bưu điện khai thác cấp 2 Hoành Bồ

  • Mã bưu điện: 207280
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Hoành Bồ
  • Địa chỉ: Khu 4 Tổ 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ
  • Điện thoại: 02033858201