Hệ thống bưu điện Móng Cái, Quảng Ninh

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh, bao gồm: Bưu điện Móng Cái, Bưu điện KHL Móng Cái, Bưu điện văn hóa xã Ninh Dương, Bưu điện văn hóa xã Hải Yên, Bưu điện văn hóa xã Hải Đông, Bưu điện văn hóa xã Hải Tiến, Bưu điện văn hóa xã Quảng Nghĩa, Bưu điện văn hóa xã Hải Sơn, Bưu điện văn hóa xã Hải Xuân, Bưu điện văn hóa xã Trà Cổ, Bưu điện văn hóa xã Vạn Ninh, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thực, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trung, Bưu điện văn hóa xã Bắc Sơn, Bưu cục khai thác cấp 2 Móng Cái, Hòm thư Công cộng Ka Long, Hòm thư Công cộng Trần Phú, Hòm thư Công cộng Hải Hoà, Hòm thư Công cộng Bình Ngọc, Bưu cục văn phòng BĐTP Móng Cái

Bưu điện Móng Cái

 • Mã bưu điện: 206800
 • Bưu cục: Bưu điện Móng Cái
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Hùng Vương, Phường Hoà Lạc, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại: 02033881101

Bưu điện KHL Móng Cái

 • Mã bưu điện: 206959
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Móng Cái
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Hùng Vương, Phường Hoà Lạc, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại: 0901572060

Bưu điện văn hóa xã Ninh Dương

 • Mã bưu điện: 206898
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Dương
 • Địa chỉ: Khu phố Hạ Long, Phường Ninh Dương, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hải Yên

 • Mã bưu điện: 206950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Yên
 • Địa chỉ: Khu 7, Phường Hải Yên, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại: 02033886147

Bưu điện văn hóa xã Hải Đông

 • Mã bưu điện: 206960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Đông
 • Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hải Đông, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại: 02033786417

Bưu điện văn hóa xã Hải Tiến

 • Mã bưu điện: 206981
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Tiến
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hải Tiến, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại: 02033786956

Bưu điện văn hóa xã Quảng Nghĩa

 • Mã bưu điện: 207000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Nghĩa
 • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Nghĩa, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại: 02033789164

Bưu điện văn hóa xã Hải Sơn

 • Mã bưu điện: 207020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Pò Hèn, Xã Hải Sơn, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại: 02033886600

Bưu điện văn hóa xã Hải Xuân

 • Mã bưu điện: 206920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Hải Xuân, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại: 02033886149

Bưu điện văn hóa xã Trà Cổ

 • Mã bưu điện: 206900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Cổ
 • Địa chỉ: Khu phố Đông Thịnh, Phường Trà Cổ, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại: 02033780129

Bưu điện văn hóa xã Vạn Ninh

 • Mã bưu điện: 207030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Ninh
 • Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Vạn Ninh, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại: 02033883544

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thực

 • Mã bưu điện: 207060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thực
 • Địa chỉ: Thôn 1 Đội 1, Xã Vĩnh Thực, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại: 02033785038

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trung

 • Mã bưu điện: 207040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trung
 • Địa chỉ: Thôn 2 Đội 4, Xã Vĩnh Trung, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại: 02033785066

Bưu điện văn hóa xã Bắc Sơn

 • Mã bưu điện: 207010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Lục Phủ, Xã Bắc Sơn, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại: 02033789833

Bưu cục khai thác cấp 2 Móng Cái

 • Mã bưu điện: 207070
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Móng Cái
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Hùng Vương, Phường Hoà Lạc, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại: 02033881101

Hòm thư Công cộng Ka Long

 • Mã bưu điện: 206885
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Ka Long
 • Địa chỉ: Đường Hùng Vương Ka Long, Phường Ka Long, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Trần Phú

 • Mã bưu điện: 206859
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trần Phú
 • Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Hải Hoà

 • Mã bưu điện: 207112
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hải Hoà
 • Địa chỉ: Khu 1, Phường Hải Hoà, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Bình Ngọc

 • Mã bưu điện: 206945
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Bình Ngọc
 • Địa chỉ: Khu 1, Phường Bình Ngọc, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐTP Móng Cái

 • Mã bưu điện: 206828
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTP Móng Cái
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Hùng Vương, Phường Hoà Lạc, Thành Phố Móng Cái
 • Điện thoại: