Hòm thư Công cộng Trưng Vương

  • Mã bưu điện: 208359
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trưng Vương
  • Địa chỉ: Đường Trưng Vương, Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí
  • Điện thoại: