Bưu điện văn hóa xã Dực Yên

  • Mã bưu điện: 206360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dực Yên
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Dực Yên, Huyện Đầm Hà
  • Điện thoại: 02033880132