Bưu điện Móng Cái

  • Mã bưu điện: 206800
  • Bưu cục: Bưu điện Móng Cái
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Hùng Vương, Phường Hoà Lạc, Thành Phố Móng Cái
  • Điện thoại: 02033881101