Bưu điện văn hóa xã Tiên Lãng

  • Mã bưu điện: 205620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Lãng
  • Địa chỉ: Thôn Xóm Nương, Xã Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên
  • Điện thoại: 02033876701