Bưu điện Tràng Bạch

  • Mã bưu điện: 208860
  • Bưu cục: Bưu điện Tràng Bạch
  • Địa chỉ: Thôn Tràng Bạch, Xã Hoàng Quế, Huyện Đông Triều
  • Điện thoại: 02033675006