Bưu điện văn hóa xã Lục Hồn

  • Mã bưu điện: 206170
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lục Hồn
  • Địa chỉ: Thôn Lục Nà, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu
  • Điện thoại: 02033878170