Danh sách bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Hoành Bồ

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Hoành Bồ thuộc tỉnh Quảng Ninh: Bưu điện Hoành Bồ, Bưu điện Thống Nhất, Bưu điện văn hóa xã Lê Lợi, Bưu điện văn hóa xã Sơn Dương, Bưu điện văn hóa xã Vũ Oai, Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình, Bưu điện văn hóa xã Đồng Lâm, Bưu điện văn hóa xã Đồng Sơn, Bưu điện văn hóa xã Kỳ Thượng, Bưu điện văn hóa xã Dân Chủ, Bưu điện văn hóa xã Quảng La, Bưu điện văn hóa xã Tân Dân, Bưu điện văn hóa xã Bằng Cả, Bưu cục khai thác cấp 2 Hoành Bồ, Bưu cục văn phòng BĐH Hoành Bồ

Bưu điện Hoành Bồ

 • Mã bưu điện: 207200
 • Bưu cục: Bưu điện Hoành Bồ
 • Địa chỉ: Khu 4 Tổ 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ
 • Điện thoại: 02033858201

Bưu điện Thống Nhất

 • Mã bưu điện: 207290
 • Bưu cục: Bưu điện Thống Nhất
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ
 • Điện thoại: 02033699121

Bưu điện văn hóa xã Lê Lợi

 • Mã bưu điện: 207460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lê Lợi
 • Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ
 • Điện thoại: 02033858064

Bưu điện văn hóa xã Sơn Dương

 • Mã bưu điện: 207330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Dương
 • Địa chỉ: Thôn Vườn Rậm Xóm Giữa, Xã Sơn Dương, Huyện Hoành Bồ
 • Điện thoại: 02033858860

Bưu điện văn hóa xã Vũ Oai

 • Mã bưu điện: 207310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Oai
 • Địa chỉ: Thôn Lán Rè, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ
 • Điện thoại: 02033699279

Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình

 • Mã bưu điện: 207320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Lá, Xã Hoà Bình, Huyện Hoành Bồ
 • Điện thoại: 02033699280

Bưu điện văn hóa xã Đồng Lâm

 • Mã bưu điện: 207360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Trà, Xã Đồng Lâm, Huyện Hoành Bồ
 • Điện thoại: 02033858307

Bưu điện văn hóa xã Đồng Sơn

 • Mã bưu điện: 207440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Tân Ốc 1, Xã Đồng Sơn, Huyện Hoành Bồ
 • Điện thoại: 099433003

Bưu điện văn hóa xã Kỳ Thượng

 • Mã bưu điện: 207450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kỳ Thượng
 • Địa chỉ: Thôn Khe Phương, Xã Kỳ Thượng, Huyện Hoành Bồ
 • Điện thoại: 099433002

Bưu điện văn hóa xã Dân Chủ

 • Mã bưu điện: 207370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dân Chủ
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Dân Chủ, Huyện Hoành Bồ
 • Điện thoại: 02033690422

Bưu điện văn hóa xã Quảng La

 • Mã bưu điện: 207380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng La
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ
 • Điện thoại: 02033858200

Bưu điện văn hóa xã Tân Dân

 • Mã bưu điện: 207430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Dân
 • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Tân Dân, Huyện Hoành Bồ
 • Điện thoại: 02033690410

Bưu điện văn hóa xã Bằng Cả

 • Mã bưu điện: 207410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bằng Cả
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bằng Cả, Huyện Hoành Bồ
 • Điện thoại: 02033690492

Bưu cục khai thác cấp 2 Hoành Bồ

 • Mã bưu điện: 207280
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Hoành Bồ
 • Địa chỉ: Khu 4 Tổ 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ
 • Điện thoại: 02033858201

Bưu cục văn phòng BĐH Hoành Bồ

 • Mã bưu điện: 207281
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Hoành Bồ
 • Địa chỉ: Khu 4 Tổ 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ
 • Điện thoại: