Bưu điện khai thác cấp 2 Cô Tô

  • Mã bưu điện: 205550
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Cô Tô
  • Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô
  • Điện thoại: 02033889213