Bưu điện KHL Móng Cái

  • Mã bưu điện: 206959
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Móng Cái
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Hùng Vương, Phường Hoà Lạc, Thành Phố Móng Cái
  • Điện thoại: 0901572060