Hòm thư Công cộng Cẩm Trung

  • Mã bưu điện: 204651
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cẩm Trung
  • Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: