Bưu điện văn hóa xã Vũ Oai

  • Mã bưu điện: 207310
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Oai
  • Địa chỉ: Thôn Lán Rè, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ
  • Điện thoại: 02033699279