Hòm thư Công cộng Cẩm Thịnh

  • Mã bưu điện: 204107
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cẩm Thịnh
  • Địa chỉ: Cụm 1, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: