Bưu điện văn hóa xã Liên Vị

  • Mã bưu điện: 207790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Vị
  • Địa chỉ: Thôn Vị Khê, Xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên
  • Điện thoại: 02033875937