Hòm thư Công cộng Yên Giang

  • Mã bưu điện: 207718
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Yên Giang
  • Địa chỉ: Xóm 1, Xã Yên Giang, Thị xã Quảng Yên
  • Điện thoại: