Bưu điện văn hóa xã Bằng Cả

  • Mã bưu điện: 207410
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bằng Cả
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bằng Cả, Huyện Hoành Bồ
  • Điện thoại: 02033690492