Mã bưu điện Bình Liêu – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Bình Liêu thuộc tỉnh Quảng Ninh: Bưu điện Bình Liêu, Bưu điện Hoành Mô, Bưu điện văn hóa xã Tình Húc, Bưu điện văn hóa xã Lục Hồn, Bưu điện văn hóa xã Đồng Văn, Bưu điện văn hóa xã Đồng Tâm, Bưu điện văn hóa xã Vô Ngại, Bưu điện văn hóa xã Húc Động, Bưu cục khai thác cấp 2 Bình Liêu, Bưu cục văn phòng BĐH Bình Liêu

Bưu điện Bình Liêu

 • Mã bưu điện: 206100
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Liêu
 • Địa chỉ: Đường 18c Khu Bình Quyền, Thị Trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu
 • Điện thoại: 02033878252

Bưu điện Hoành Mô

 • Mã bưu điện: 206130
 • Bưu cục: Bưu điện Hoành Mô
 • Địa chỉ: Khu Cửa Khẩu Hoành Mô, Xã Hoành Mô, Huyện Bình Liêu
 • Điện thoại: 0399189818

Bưu điện văn hóa xã Tình Húc

 • Mã bưu điện: 206190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tình Húc
 • Địa chỉ: Thôn Nà Phạ, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu
 • Điện thoại: 02033878150

Bưu điện văn hóa xã Lục Hồn

 • Mã bưu điện: 206170
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lục Hồn
 • Địa chỉ: Thôn Lục Nà, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu
 • Điện thoại: 02033878170

Bưu điện văn hóa xã Đồng Văn

 • Mã bưu điện: 206120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Văn
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Thắng, Xã Đồng Văn, Huyện Bình Liêu
 • Điện thoại: 02033757195

Bưu điện văn hóa xã Đồng Tâm

 • Mã bưu điện: 206150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Tâm
 • Địa chỉ: Thôn Nà Khau, Xã Đồng Tâm, Huyện Bình Liêu
 • Điện thoại: 02033878137

Bưu điện văn hóa xã Vô Ngại

 • Mã bưu điện: 206210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vô Ngại
 • Địa chỉ: Thôn Tùng Cầu, Xã Vô Ngại, Huyện Bình Liêu
 • Điện thoại: 02033878344

Bưu điện văn hóa xã Húc Động

 • Mã bưu điện: 206110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Húc Động
 • Địa chỉ: Thôn Nà Ếch, Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu
 • Điện thoại: 02033878039

Bưu cục khai thác cấp 2 Bình Liêu

 • Mã bưu điện: 206230
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Bình Liêu
 • Địa chỉ: Đường 18c Khu Bình Quyền, Thị Trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu
 • Điện thoại: 02033878252

Bưu cục văn phòng BĐH Bình Liêu

 • Mã bưu điện: 206108
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Bình Liêu
 • Địa chỉ: Đường 18c Khu Bình Quyền, Thị Trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu
 • Điện thoại: