Bưu điện Hoành Bồ

  • Mã bưu điện: 207200
  • Bưu cục: Bưu điện Hoành Bồ
  • Địa chỉ: Khu 4 Tổ 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ
  • Điện thoại: 02033858201