Bưu điện Kênh Đồng

  • Mã bưu điện: 202620
  • Bưu cục: Bưu điện Kênh Đồng
  • Địa chỉ: Tổ 1a, Khu 3b, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: 02033845272