Bưu điện văn phòng TT Khai thác Vận chuyển

  • Mã bưu điện: 202326
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng TT Khai thác Vận chuyển
  • Địa chỉ: Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: