Bưu điện văn hóa xã Đại Bình

  • Mã bưu điện: 206370
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Bình
  • Địa chỉ: Thôn 3 Nhâm Cao, Xã Đại Bình, Huyện Đầm Hà
  • Điện thoại: 02033880133