Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái Tây

  • Mã bưu điện: 208870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái Tây
  • Địa chỉ: Thôn Hoành Mô, Xã Hồng Thái Tây, Huyện Đông Triều
  • Điện thoại: 02033675016