Bưu điện văn hóa xã Phong Dụ

  • Mã bưu điện: 205690
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Dụ
  • Địa chỉ: Bản Tềnh Pò, Xã Phong Dụ, Huyện Tiên Yên
  • Điện thoại: 02033876590