Bưu điện văn hóa xã Yên Đức

  • Mã bưu điện: 208850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Đức
  • Địa chỉ: Thôn Yên Khánh, Xã Yên Đức, Huyện Đông Triều
  • Điện thoại: 02033675015