Quảng Bình

Hòm thư Công cộng Quảng Thuận

Mã bưu điện: 514761 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quảng Thuận Địa chỉ: Thôn Cầu, Xã Quảng Hợp, Huyện Quảng Trạch Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Lâm Thuỷ

Mã bưu điện: 514466 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Lâm Thuỷ Địa chỉ: Bản Xà Khía, Xã Lâm Thủy, Huyện Lệ Thủy Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Trường Thuỷ

Mã bưu điện: 514229 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường Thuỷ Địa chỉ: Thôn Hồng Giang, Xã Trường Thủy, Huyện Lệ Thủy Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Ngân Thuỷ

Mã bưu điện: 514166 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Ngân Thuỷ Địa chỉ: Thôn Km14, Xã Ngân Thủy, Huyện Lệ Thủy Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Kim Thuỷ

Mã bưu điện: 514249 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Kim Thuỷ Địa chỉ: Thôn Bang, Xã Kim Thủy, Huyện Lệ Thủy Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Phong Thuỷ

Mã bưu điện: 514008 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phong Thuỷ Địa chỉ: Xóm 7 Thượng Phong, Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thủy Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Văn Thủy

Mã bưu điện: 514328 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Thủy Địa chỉ: Thôn Văn Minh, Xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thủy Điện thoại: 0913277357

Bưu điện văn hóa xã Thái Thủy

Mã bưu điện: 514360 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Thủy Địa chỉ: Thôn Thái Sơn, Xã Thái Thủy, Huyện Lệ Thủy Điện thoại: 02323959037