Bưu điện văn hóa xã Liên Thủy

  • Mã bưu điện: 514260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Uẩn Áo 1, Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 0948620577