Bưu điện văn hóa xã Ngư Thuỷ Trung

  • Mã bưu điện: 514430
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngư Thuỷ Trung
  • Địa chỉ: Thôn Thượng Hải, Xã Ngư Thủy Trung, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 0847228384