Hòm thư Công cộng Lương Ninh

  • Mã bưu điện: 513623
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Lương Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Văn La, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh
  • Điện thoại: