Bưu điện khai thác cấp 2 KT Lệ Thủy

  • Mã bưu điện: 513910
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lệ Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Giang 1, Thị Trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 02323965251