Bưu điện Quảng Ninh

  • Mã bưu điện: 513600
  • Bưu cục: Bưu điện Quảng Ninh
  • Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị Trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh
  • Điện thoại: 02323872063