Bưu điện văn hóa xã Phú Trạch

  • Mã bưu điện: 511620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Trạch
  • Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, Xã Phú Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: ‭0912967767‬