Bưu điện Hòa Ninh

  • Mã bưu điện: 512570
  • Bưu cục: Bưu điện Hòa Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Tân, Xã Quảng Hoà, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: 02323585200