Bưu điện Dinh Mười

  • Mã bưu điện: 513770
  • Bưu cục: Bưu điện Dinh Mười
  • Địa chỉ: Thôn Dinh Mười, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh
  • Điện thoại: 02323872077