Bưu điện Đồng Hới

  • Mã bưu điện: 510000
  • Bưu cục: Bưu điện Đồng Hới
  • Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới
  • Điện thoại: 02323822532