Hòm thư Công cộng Thanh Thạch

  • Mã bưu điện: 513103
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thanh Thạch
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thanh Thạch, Huyện Tuyên Hóa
  • Điện thoại: