Bưu điện văn hóa xã Quảng Liên

  • Mã bưu điện: 512410
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Liên
  • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quảng Liên, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: 0903276335