Bưu điện Cộn

  • Mã bưu điện: 511240
  • Bưu cục: Bưu điện Cộn
  • Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, Phường Đồng Sơn, Thành phố Đồng Hới
  • Điện thoại: 02323826048