Hòm thư Công cộng Quảng Sơn

  • Mã bưu điện: 512565
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quảng Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Thọ Linh, Xã Quảng Sơn, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: