Bưu điện Roòn

  • Mã bưu điện: 512280
  • Bưu cục: Bưu điện Roòn
  • Địa chỉ: Thôn Di Luân, Xã Quảng Tùng, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: 02323596145