Hòm thư Công cộng Lâm Thuỷ

  • Mã bưu điện: 514466
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Lâm Thuỷ
  • Địa chỉ: Bản Xà Khía, Xã Lâm Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: