Bưu điện văn hóa xã Quảng Phúc

  • Mã bưu điện: 512620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Phúc
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ Hòa, Xã Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: 0767364862