Bưu điện văn hóa xã Phú Định

  • Mã bưu điện: 511830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Định
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Phú Định, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 0988620728