Hòm thư Công cộng Quảng Minh

  • Mã bưu điện: 512587
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quảng Minh
  • Địa chỉ: Thôn Minh Lệ, Xã Quảng Minh, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: