Bưu điện văn hóa xã Hoa Thủy

  • Mã bưu điện: 514050
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoa Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Mã, Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 02323996337