Hòm thư Công cộng Trung Trạch

  • Mã bưu điện: 511528
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trung Trạch
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: