Bưu điện văn hóa xã Quảng Lưu

  • Mã bưu điện: 512380
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Lưu
  • Địa chỉ: Thôn Vân Tiền, Xã Quảng Lưu, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: 0906435022