Bưu điện văn hóa xã Võ Ninh

  • Mã bưu điện: 513730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Võ Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh
  • Điện thoại: 02323872674