Bưu điện văn hóa xã Trọng Hoá

  • Mã bưu điện: 513450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trọng Hoá
  • Địa chỉ: Bản La Trọng, Xã Trọng Hóa, Huyện Minh Hóa
  • Điện thoại: 0945443021