Hòm thư Công cộng Nam Hoá

  • Mã bưu điện: 513093
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nam Hoá
  • Địa chỉ: Thôn Hà Nam, Xã Nam Hóa, Huyện Tuyên Hóa
  • Điện thoại: